Code of Conduct

PyCode Conference to konferencja społecznościowa przeznaczona do tworzenia sieci i współpracy w społeczności programistów. Cenimy uczestnictwo każdego członka społeczności Pythona i chcemy, aby wszyscy uczestnicy mieli przyjemne i satysfakcjonujące doświadczenie związane z uczestnictwem w wydarzeniu. W związku z tym wszyscy uczestnicy powinni okazać szacunek i uprzejmość innym uczestnikom podczas konferencji i kolejnych edycjach PyCode Conference jak i na wszystkich innych oficjalnych wydarzeniach tworzonych przez kooperację Stowarzyszenia Polskiej Grupy Pythona z firmą Code Squat. Aby wyjaśnić, czego się oczekuje, wszyscy uczestnicy, sponsorzy, prelegenci, organizatorzy, wolontariusze lub inne osoby na wydarzeniach są zobowiązani do przestrzegania poniższego Kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować kodeks przez cały czas wydarzenia.

Wersja skrócona

PyCode Conference dąży do zapewnienia każdemu bez względu na płeć, orientację seksualną, wygląd fizyczny, wielkość ciała, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inne. Nie tolerujemy nękania uczestników konferencji w jakiejkolwiek formie, on-line lub off-line. Cała komunikacja powinna być odpowiednia dla profesjonalnej społeczności, nie będziemy tolerować seksualnego języka, zdjęć jak i rozmów z podtekstem seksualnym. Bądź miły dla pozostałych uczestników. NIE obrażaj i NIE wykluczaj (np. mówiąc jesteś juniorem nie będę marnować na Ciebie czasu). Pamiętaj! Nękanie seksistowskie czy rasistowskie lub nieodpowiednie dowcipy nie są mile widziane na PyCode Conference. Jeśli dana osoba będzie Cię nękać, organizatorzy poczynią działania przeciwdziałające temu, w tym wydalenie z wydarzenia bez zwrotu kosztów. Dziękujemy, że pomogliście uczynić z naszego wydarzenia, wydarzenie przyjazne dla wszystkich.

Wersja dłuższa

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, religii, obrazów seksualnych w przestrzeni publicznej, umyślnego zastraszania, prześladowania, podążania, nękania fotografii lub nagrywania, obraźliwych komentarzy słownych, trwałego zakłócenia rozmów lub inne zdarzenia, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądaną uwagę seksualną. Uczestnicy po zwróceniu uwagi powinni dostosować się do niej niezwłocznie. Stoiska sponsorskie jak i pracownicy stoiska również podlegają polityce przeciwdziałania nękaniu. W szczególności sponsorzy i sprzedawcy nie powinni wykorzystywać zseksualizowanych obrazów, działań ani innych obraźliwych materiałów. Pracownicy stoiska (w tym wolontariusze) nie powinni nosić seksistowskich ubrań / strojów / kostiumów, ani w inny sposób tworzyć otoczenia zseksualizowanego. Na stoiskach nie można podawać napojów alkoholowych. Uważaj na słowa, które wypowiadasz. Pamiętaj, że rasistowskie, seksistowskie i inne dowcipy obraźliwe, związane z wykluczeniem innej osoby mogą być obraźliwe dla osób w Twoim otoczeniu. Nadużywanie alkoholu oraz substancji nielegalnych, nadmierne przekleństwa oraz obraźliwe dowcipy nie są mile widziane na PyCode Conference. Jeśli uczestnik zachowa się w sposób naruszający niniejszy Kodeks postępowania, organizatorzy konferencji podejmą odpowiednie działania, w tym ostrzeżenie o popełnieniu przestępstwa lub wydalenie z konferencji bez zwrotu kosztów.

Informacje dodatkowe

Jeśli jesteś prześladowany, lub zobaczysz, objawy prześladowania u innego uczestnika skontaktuj się z zespołem organizacyjnym. Personel konferencji będzie odpowiednio oznakowany. W sprawach pilnych prosimy o kontakt do osób wyznaczonych, taką osobą jest:

Zespół organizacyjny z przyjemnością pomoże uczestnikom zapewnić ochronę, skontaktuje się z lokalnymi organami ścigania lub w inny sposób pomoże osobom prześladowanym poczuć się bezpiecznie na czas trwania konferencji.

Obsługa zgłaszanego incydentu

Jeżeli czujesz zagrożenie od strony innego uczestnika. Postępuj zgodnie z instrukcją.

  • Organizatorzy będą dobrze oznaczeni, będą mieli koszulki z logiem konferencji.
  • Zgłoś przypadek nękania organizatorowi, który odpawia za przestrzeganie kodeksu postępowania. Proszę nie ujawniać publicznych informacji o incydencie, dopóki pracownicy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu na zajęcie się tą sytuacją. Jest to równie ważne dla twojego bezpieczeństwa i ochrony, jak dla innych uczestników.
  • Zgłaszając incydent personelowi, staraj się zebrać jak najwięcej informacji, ale nie rozmawiaj z ludźmi o incydencie. Organizator może pomóc Ci złożyć zawiadomienie o incydencie.

Ważne informacje zgłaszane w trakcie eventu to:

  • Identyfikacja informacji (nazwy) uczestnika, który nęka.
  • Zachowanie, które stanowiło naruszenie.
  • Przybliżony czas zachowania.
  • Okoliczności towarzyszące incydentowi.
  • Inne osoby zaangażowane w incydent.

Licencja

Pisząc kodeks postępowania wzorowaliśmy się z:

Wykonanie

Wykorzystano motyw SPOT na licencji Creative Commons Attribution 3.0

Serwisy społecznościowe